วิธีการซื้อนิยาย

1. ติดต่อผู้แปลนิยาย หรือ Admin เพื่อสอบถามรายละเอียดการเข้ากลุ่มลับ
2. จ่ายเงิน
3. แจ้ง ID username or Facebook
4. อ่านได้ใน Library ทันที