Peerless Battle Spirit

โดย NovelSNC

อ่านฉินหนานแบบกลุ่มได้ที่นี่! มีถึงล่าสุด! ห้ามพลาดเด็ดขาด

1582
14 กลุ่ม / 1000 ตอน
อัปเดตล่าสุด 2020-03-22 14:56:04

เรื่องย่อ
ฉินหนานเด็กหนุ่มของตระกูลฉินเป็นที่รู้จักในนามของ อัจฉริยะอันดับ 1 เมือง หลินซู แต่สุดท้ายชีวิตของเขาก็พลิกผันเมื่อ จิตวิญาณแห่งการต่อสู้ของเขาถูกมองว่าเป็นขยะ ฉินหนานจะต้องเผชิญกับการทรยศและการหักหลัง เค้าจะผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปได้หรือไม่


ระดับพลังระดับจิตวิญณาญระดับยุทธภัณฑ์
ระดับยันต์
ขอบเขตชำระล้างร่างกาย
กำเนิด
ยุทธภัณฑ์จิตวิญญาณ
ยันต์ขั้นราชันย์
ครึ่งก้าวสู่ขอบเขตเซียนเทียน
แท้จริง
ยุทธภัณฑ์โฮ่วเทียน
ยันต์ขั้นเทวะ
ขอบเขตเซียนเทียน
ปฐพี
ยุทธภัณฑ์เซียนเทียน
ยันต์ขั้นตำนานจักรพรรดิ
ขอบเขตราชันย์
สวรรค์
ยุทธภัณฑ์ราชันย์

ขอบเขตเหนือฟ้า

ยุทธภัณฑ์เหนือฟ้า

ขอบเขตทรราชย์

ยุทธภัณฑ์ทรราชย์

ขอบเขตทรราชย์ท้าสวรรค์

ยุทธภัณฑ์ราชันย์จักรพรรดิ

ขอบเขตทรราชย์ไร้พ่าย

ยุทธภัณฑ์กึ่งเทวะ

ขอบเขตราชันย์จักรพรรดิ

ยุทธภัณฑ์เทวะ

ขอบเขตราชันย์จักรพรรดิไร้พ่าย

ยุทธภัณฑ์ตำนาน

ขอบเขตราชันย์จักรพรรดิท้าสวรรค์

ยุทธภัณฑ์กึ่งตำนานจักรพรรดิ

ขอบเขตเทพแห่งราชันย์จักรพรรดิ

ยุทธภัณฑ์ตำนานจักรพรรดิ

ขอบเขตเทวะ

ยุทธภัณฑ์กึ่งเทพเจ้า

ยังมีต่อ....ยังมีต่อ....
ยังมีต่อ....
ยังมีต่อ....
ราคาสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่ม
กลุ่ม 1 1-180 ฟรี
กลุ่ม 2 181-280 100 บาท
กลุ่ม 3 280-340 100 บาท
กลุ่ม 4 341-400 100 บาท
กลุ่ม 5 401-460 100 บาท
กลุ่ม 6 460-520 100 บาท
กลุ่ม 7 520-580 100 บาท
กลุ่ม 8 581-640 100 บาท
กลุ่ม 9 641-700 100 บาท
กลุ่ม 10 701-760 100 บาท
กลุ่ม 11 761-820 100 บาท
กลุ่ม 12 821-880 100 บาท
กลุ่ม 13 881-940 100 บาท
กลุ่ม 14 941-1000 100 บาทสารบัญFacebook :
Twitter :